Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/amartuvs/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
ШИНЭЧИЛСЭН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМТЭЙ ТАНИЛЦААРАЙ

ШИНЭЧИЛСЭН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМТЭЙ ТАНИЛЦААРАЙ

Цэцэрлэг, сургуулийн багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам шинэчлэн батлагдлаа.

Шинэчлэн баталсан дүрмээр багш, ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээ, ёс зүйн хариуцлагыг шинээр тодорхойлсон. Мөн ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, чиг үүргийн шинэ зохицуулалт мөрдөгдөнө.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/545 дугаар тушаалыг татаж авах холбоос:

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532284062991

No comments