Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/amartuvs/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ

1. Сургалтын чиглэл: Хэл яриа
Бүлэг: Дунд
ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

2. Сургалтын чиглэл: Хөдөлгөөн
ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

3. Сургалтын чиглэл: Байгаль, нийгмийн орчин
Бүлэг: Дунд
ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

4. Сургалтын чиглэл: Математикийн энгийн төсөөлөл
Бүлэг: Дунд
ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

5. Сургалтын чиглэл: Дүрслэх урлаг
Бүлэг: Дунд
ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

6. Сургалтын чиглэл: Хөгжим
Бүлэг: Дунд
ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

No comments