Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/amartuvs/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ 135 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН “ТОГЛООМЫН ТӨВ”

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ 135 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН “ТОГЛООМЫН ТӨВ”

Бага насны хүүхдийн хөдөлгөөний 5 чанарыг хөгжүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тоглоомын төвийг хуваарийн дагуу ажиллуулж байна. “Тоглоомын төв”-д тоглох явцдаа хүүхдүүд:

 • Өөрийн сонгосон хөдөлгөөн бүхий үйлийг бие дааж гүйцэтгэх;
 • Хөдөлгөөнийг орон зайд зохицуулан бусадтай хамтран гүйцэтгэх;
 • Багийн тоглоом, уралдаанд оролцох;
 • Гимнастикийн шатанд авирч зогсоод бөмбөгийг нэг гараар шидэх;
 • Нэг буюу хоёр гараар савлуураас үсэрч барьж, дүүжигнэн тоглох;
 • Гулсуур өөд гүйж гарах;
 • Нэг шатнаас нөгөө рүү шилжиж авирах;
 • Тоглоом, хэрэглэгдэхүүн ашиглан биеийн тэнцвэрийг хадгалах дасгал хөдөлгөөн гүйцэтгэх;
 • Өндөрлөг  зүйл (авирах хана, гулсуур гэх мэт) дээр авирч гарах, давж буух;
 • Багшийн үгэн зааварчилгааг анхааралтай сонсож дагах;
 • Бусадтай хамтран тоглоом хэрэгслийг зөөж байрлуулах, хураах;
 • Аюул осолгүй тоглох;
 • Тоглох явцдаа ээлжээ хүлээх, хамтдаа тоглох гэх мэт чадваруудыг бие даан эзэмшиж байна

   

No comments